ราคามะพร้าวมีการปรับขึ้นลงเดือนละ 1 - 2 ครั้งตามแต่ละฤดูกาล *เครดิตการค้า 30  วัน